DSCN0366


På denne siden har vi samlet en liten gruppe quiz’er som støtter opp om undervisningen som vi tilbyr barnehager, skoleklasser og andre besøkende grupper.

Ønsker du å besøke naturhuset med en klasse/gruppe?


Lilløyplassen naturhus har, gjennom partnerskapsavtale med Bærum kommune, knyttet seg undevisere innen forskjellige fagfelt (botanikk, fugl, insekter, sopp osv). Vår ansatte naturveileder koordinerer ønsker om veiledede besøk. Naturveilederen har ansvaret både for Lilløyplassen naturhus og Østensjøvannet våtmarkssenter. Beregn derfor litt tid for oss å finne fram til når beøket kan gjennomføres.

Oppskriften for å få undervisning, guidet tur eller annet opplegg blir derfor:
1) Ta en titt på kalenderen vår for å se om din dag er ledig
2) Kontakt oss med forespørsel om hva du ønsker
3) Deretter kontakter vi potensielle undervisere innen de forskjellige fagfelt og kommer med tilbakemelding på hva som er ledig

Eksempler på undervisningstemaer


Ringmerking av fugler
Deltakerne får mulighet til å overvære ringmerking av fugler, samt en innføring i hvorfor og hvordan ringmerking blir benyttet som metode for å lære mer fuglenes biologi.
Fremmede arter
Deltakerne får vite mer om hvilke fremmede arter som finnes i Oslo-regionen. Det undervises i hvordan samfunnet bekjemper disse artene idag. Gruppen får også være med å bekjempe artene ved at vi tar de med ut i terrenget for å bli kjent med noen av de aktuelle artene.
Livet i fjæra
Vi tar med felt- og fangstutstyr til strandkanten for å se på de artene som lever der. Vi ser på artsmangfoldet og deres levesett for å avdekke tilpassninger til livet i akkurat denne naturtypen.

Alle andre ønsker om undervisning innen biologi tar vi imot og skal se på hva vi kan klare å gjennomføre.

Hilsen naturveilder ved Oslo våtmarkssenter