Påskeliljer utenfor Lilløyplassen naturhus
Som nasjonalt våtmarkssenter deltar vi i en innsats for å øke fokuset på våtmark og biomangfold. Senteret gjennomfører opplæring, skaper økt verdsetting av natur gjennom deltagelse og oppmerksomhet mot våtmark. Å få gjennomslag for høyere prioritering av naturen er et ambisiøst prosjekt i vårt samfunn, men nettopp derfor et enda mer nødvendig arbeide som vi er glade over å være en del av.

På Lilløyplassen ønsker vi alle velkommen til å oppleve mangfoldig natur på nært hold. Naturhuset ligger nydelig til bare noen meter fra en beskyttet og langgrunn bukt innerst i Oslofjorden (Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker). Indre Oslofjord ligger i en region av Norge med høy biologisk diversitet. Biologisk variasjon er noe av det viktigste å ta vare på for framtiden.

Bygningen består av tre etasjer. I første etasje finnes utstillingen om våtmarker. I andre etasje er det et møtelokale, et arbeidsrom for biologiske studier samt et soverom. I toppetasjen har vi laget et biologisk bibliotek med tidsskrifter fra alle medlemsforeningene. Her vil det være mulig å gjennomføre litteraturstudier, historiske dypdykk i arkivet og på annet måte hente fra historiske oversikter over tidligere innsats.

Organisasjon
Lilløyplassen naturhus er et naturfaglig verksted for en rekke naturfaglige organisasjoner. Stedet er en formidlingsarena både for undervisning, guiding av turer og en utstilling om våtmark og biomangfold (åpnet 30. sep. 2011).
Huset administreres av naturveileder, Torill Hasle i SABIMA, som rapporterer til en styringsgruppe med representanter fra brukerforeningene. Styringsgruppen består av representanter fra brukerforeningene og naturveileder fungerer som sekretær.

Lilløyplassen naturhus ble sertifisert til Miljøfyrtårn, våren 2014.

Brukerforeningene
Norsk Zoologisk forening
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund
Norsk Botanisk Forening
Naturvernforbundet
Norsk entomologisk forening

Lån av huset er forbeholdt brukerforeningene og offentlige naturinstanser. Medlemmene i brukerforeningene kan låne huset til faglige samlinger i henhold husreglene som er utarbeidet som leieavtale. Ta kontakt med naturveileder for nærmere avtale ved å sende en henvendelse i skjemaet over på denne siden.

Vi glade over å kunne ta imot alle som vil lære mer om våtmark på denne naturperlen.