lpn 55

Lilløyplassen er den siste husmannsplassen som fortsatt står på Fornebu. Plassen hørte inn under gamle Fornebo gård og har vært bebodd frem til 1993. Det som er igjen i dag er kun Lilløyplassen og hovedbygningen lenger inn på Fornebuhalvøya.

Da flyplassen ble lagt ned tok Statsbygg over eierskapet, men huset sto tomt og forfalt frem til 2002 da Norsk Ornitologisk Forening inngikk leieavtale av eiendommen. NOF fikk da ansvar for innvendig oppussing av huset. Statsbygg pusset da opp husets utside og reparerte taket - noe som var tvingende nødvendig da det var lekkasje fra taket og ned til første etasje. Den offisielle åpning av naturhuset ble gjort av miljøvernminister Børge Brende 13. mai 2003, omtalt i årsrapporten for 2003.

I januar 2005 overtok Direktoratet for naturforvaltning eierskapet av eiendommen. Fylkesmannen, via Bærum kommune, er idag forvalter av eiendommen.

Husets første etasje stammer fra 1700–tallet og har lavt tak, grue og jordkjeller. Husets andre etasje ble trolig påbygd på 1940–tallet og har moderne takhøyde. På eiendommen står også ett skjul som i dag blir benyttet som vedskjul og oppbevaring.

lpn 35

Medlemmer fra de deltagede brukerforeningene la ned mange hundre timer i dugnadsinnsats hvert år for å pusse opp huset innvendig. Dette var med på å holde liv i drømmen om et naturfaglig verksted på tomta. Naturhuset åpnet 13. mai 2003, av daværende miljøvernminister, Børge Brende. Så kom våtmarksinitiativet i 2010. Da ble det ansatt en naturveileder på halv stilling. Dette gjorde det mulig med ytterligere innsats i oppussing og strukturering av husets romfordeling. Det var med stor glede vi kunne konstatere at Lilløyplassen, sammen med Østensjøvannet våtmarkssenter, ble autorisert som nasjonalt våtmarkssenter seint i 2012. Våtmarksutstillingen ble åpnet av statssekretær Heidi Sørensen, 30. september 2011.

Huset har idag ett utstillingsrom hvor naturen på Fornebu presenteres, ringmerkingsrom, et labrom for insektsfangst, oppusset kjøkken, møterom, en dagligstue, et kontor, bibliotek/arkiv, soverom med plass til 4 og noen boder.

Engene rundt eiendommen ble tidligere benyttet til beite. I nyere tid har det vært dyrket blomster bl.a. stikkblomster. Dette har medført at engene ikke har grodd igjen men dette har tatt seg opp igjen etter at denne aktiviteten har stoppet. For å motvirke dette slåes engene frivillig av brukere av naturhuset.

lpn 58

Takket være iherdig innsats fra engasjerte personer ble Lilløyplassen mulig å leie for en gruppe naturvernorganisasjoner. Stedet er et miljøfaglig verksted for barnehager, skoler, næringslivet og publikum.

Under samles linker til dokumenter om natur, våtmark, vern og andre relevante lokalsaker

Viktige dokumenter om naturverdiene på Fornebu