Lilløyplassen er blitt miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og å vise samfunnsansvar. De bedrifter som har sertifisert seg til miljøfytårn viser at det tilfredstiller en rekke krav til rutiner som hjelper bedriften å sette et mindre økologisk avtrykk. Lilløyplassen naturhus er en aktiv samarbeidspartner med Bærum kommune. Det var viktig å kunne vise hvordan bedriften tilfredstiller kravene til miljøvennlig drift. Det ble bestemt at vi skulle sertifisere Lilløyplassen til miljøfyrtårn.

Selv om det ikke er noen sammenheng mellom antall ansatte og sertifiseringsprosessen, så er det selvfølgelig en lang rekke sertifiseringskrav som er lettere å gjennomføre på «alle plan» i organisasjonen. Samtidig ble det lettere å tilfredstille en god del av kravene når bygningsmassen er enkel, uten innlagt vann også videre. Lilløyplassen naturhus her stolt av å ha holdt ut gjennom den, for vår del, lange prosessen dette ble. Sertifiseringen er gjennomført i en periode der undervisning og formidling er gjennomført med uforminsket styrke.

Besøkende til Lilløyplassen naturhus ønskes velkommen, vel vitende om at våtmarkssenteret gjør så godt det kan i å ta vare på miljøet gjennom sin aktivitet, hilsen naturveileder Audun Brekke Skrindo.