Åpning av våtmarksutstilling

Det sa statssekretær Heidi Sørensen da hun fredag åpnet våtmarkssenteret på Lilløyplassen Naturhus på Fornebu. Senteret er blitt til i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Bærum kommune og en rekke frivillige miljø- og naturvernorganisasjoner. Huset inneholder blant annet en utstilling om våtmarker.
- Våtmarker er en naturtype som er i sterk tilbakegang, men som har stor betydning for plante- og fuglelivet. I naturreservatet på Fornebu er det 266 ulike fuglearter. Jeg er glad for det store lokale engasjementet og  vil ønske dere lykke til videre  som møteplass og kunnskapsbase, sa Sørensen.