Autorisert som nasjonalt våtmarkssenter

Lilløyplassen naturhus er stolt over å ha blitt autorisert til et nasjonalt våtmarkssenter. Sammen med Østensjøvannet våtmarkssenter utgjør Lilløyplassen naturhus nå Oslo våtmarkssenter. På disse to lokalitetene ligger alt til rette for at du skal lære mer om naturens biomangfold. Våtmarker er en av våre mest truede naturtyper, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det ekstra viktig å løfte fram informasjon om naturverdiene i våtmark, til både barn, unge, næringsliv og publikum. Autorisasjonen fra Miljøverndepartementet gir oss støtte til drift av senteret i 5 år. Vi har nå muligheter til å satse offensivt fremover for å skolere folket i en av våre mest artsrike naturtyper. Her kan du være med på guidede turer i terrenget, delta på aktivitetsdager der du får møte engasjerte biologer og oppleve skjøtsel av kulturlandskapet på nært hold!

lpn 57