Innsats mot kanadagullris mot nye høyder

photo
Kanadagullris er en fremmed art som samfunnet arbeider med å bekjempe. Dersom det ikke settes inn store krefter på holde arten i sjakk er den istand til å overta store områder. Ett slik område er det såkalte «Område 7.4» (bildet) på Fornebu. Etter mange år med massive forekomster som har rukket å sette frø, ble det i år skaffet midler og tillatelse til å slå denne enga. Samtidig har Bærum kommune økt sin innsats mot fremmede arter ellers på Fornebuhalvøya. Lilløyplassen naturhus har i tillegg økt sin innsats med å gjeninnføre beiting på enger der kanadagullris har økt til massive forekomster. Selv om kampen på ingen måte er vunnet, så er dette et betydelig steg i riktig retning, og vi fortsetter kampen i årene som kommer. All honnør til Bærum kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus som har gjort dette mulig.

Nå ønsker vi bedriftene på Fornebuhalvøya med på laget slik at vi sammen kan sette en stopper for videre spredning av arten, men heller jobbe med å hindre videre spredning. Dette gjøres ved å slå forekomstene før de klarer å spre frøene med vinden (august/september). Alle som ser kanadagullris oppfordres til å trekke planten opp med roten. Dersom den sitter for hardt kan du også knekke av toppen slik at frøutvikling stoppes.

Kontakt
Lilløyplassen naturhus dersom du ønsker mer informasjon eller lurer på hvordan du kan bidra.

Sesongstart på Lilløyplassen

Høsten 2013 starter til uka, der Sommerskolen i Bærum blir undervist gjennom en hel uke. Deretter ruller det igang med flaggermusnatt, byfest i Sandvika, markering av Friluftslivets uke (på Kalvøya med mer). Følg med på vår kalender og benytt høsten til å besøke oss ved Storøykilen på Fornebu.