Lilløyplassen er blitt miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og å vise samfunnsansvar. De bedrifter som har sertifisert seg til miljøfytårn viser at det tilfredstiller en rekke krav til rutiner som hjelper bedriften å sette et mindre økologisk avtrykk. Lilløyplassen naturhus er en aktiv samarbeidspartner med Bærum kommune. Det var viktig å kunne vise hvordan bedriften tilfredstiller kravene til miljøvennlig drift. Det ble bestemt at vi skulle sertifisere Lilløyplassen til miljøfyrtårn.

Selv om det ikke er noen sammenheng mellom antall ansatte og sertifiseringsprosessen, så er det selvfølgelig en lang rekke sertifiseringskrav som er lettere å gjennomføre på «alle plan» i organisasjonen. Samtidig ble det lettere å tilfredstille en god del av kravene når bygningsmassen er enkel, uten innlagt vann også videre. Lilløyplassen naturhus her stolt av å ha holdt ut gjennom den, for vår del, lange prosessen dette ble. Sertifiseringen er gjennomført i en periode der undervisning og formidling er gjennomført med uforminsket styrke.

Besøkende til Lilløyplassen naturhus ønskes velkommen, vel vitende om at våtmarkssenteret gjør så godt det kan i å ta vare på miljøet gjennom sin aktivitet, hilsen naturveileder Audun Brekke Skrindo.

Strandrydding med Storøya barneskole

Fantastisk innsats fra alle barna fra Storøya grendesenter. I strålende vårvær tok naturhuset imot alle på 1.-4. trinn. Barna fikk vite mer om fuglekasser og humlekasser ved ankomst. Ved dagens slutt ble fuglekassene også montert opp på Lilløyplassen naturhus.

Statens naturoppsyn stilte med 4 personer og båt som kunne arbeide med søppelet fra sjøen. De rakk også å rydde på øyer ute i skjærgården. Barna og naturveileder Audun Brekke Skrindo tok fatt på strendene på Lilleøya naturreservat. Noen timer seinere var en hel tilhenger med søppel klar til å kjøres bort.

soppel

Strendene i Storøykilen og Lilløya naturreservater har dermed fått en skikkelig rens i to omganger i løpet av en måneds tid. Vi oppfordrer alle andre etater og instanser i tilknytning til strendene å gjennomføre dette arbeidet. Det er fantastisk å oppleve strender fri for det skjemmende søppelet.

Vi kan dele søppelet på to hovedkategorier: knusktørre plastikkbiter (som hovedsaklig skyller i land fra sjøen) og store enkeltgjenstander som kommer drivende med strøm og flo/fjære. Vårt inntrykk er at det er veldig lite som kastes av personer på tur i terrenget, og det er bra.

En stor takk til alle barna på Storøya grendesenter. Tenk på innsatsen fra denne gjengen når dere rusler på rene strender ved Lilløyplassen naturhus!