Straff for ødeleggelse av dragehode

dragehode 119

Dragehode er en av de prioriterte artene i Norge, vedtatt av kongen i statsråd, i 20. mai 2011. Disse artene skal beskyttes spesielt, og overtredelser straffes hardt. Når Jernbaneverket og to underentreprenører feilaktig sprøytet dragehodelokaliteter ble dette raskt en sak for rettsvesenet. Overtredelsen ble bøtelagt med totalt 1,5 millioner kroner, og boten er vedtatt.

Fornebu har gode lokaliteter med dragehode. Områdene på Fornebu er under et voldsomt press, der det er muligheter for å tjene raske penger på å bygge ut en stadig større andel av halvøya. Vi kan håpe denne saken kan være en påminnelse om hvor sterkt vernet står for de prioriterte artene.