Fotoutstilling åpnet

uteplakat
Aleksander Myklebust stiller ut bilder fra nordnorsk natur fra idag til og med 24. mai. Temaet for utstillingen er portretter av noe av våre viktigste kystfugler.

Aleksander Myklebust (f. 1993) er student ved Universitetet i Oslo (UIO), og har viet mye av sitt liv til fuglefotografering. Til tross for sin unge alder, er han en erfaren fotograf. Han har publisert et tresifret antall artikler i norske magasiner og aviser, og er et velkjent navn innenfor naturfotomiljøet. Aleksanders bilder har blitt premiert i flere internasjonale fotokonkurranser, bl.a. BBC Wildlife photographer of the Year 2009 og 2011, og Nordic Nature Photo Contest 2012 og 2013. Han gleder seg maksimalt når han kan sitte og følge med på livet i et fuglefjell.