stankelbenkrabbe-ABS 171

Fornebu har i mange år vært viktig område for feltbiologer. Den store variasjonen i naturen har fengslet biologer innen planter, insekter, marinbiologi og ikke minst fugler. I dette området er det sett flest fuglearter i hele Oslo & Akershus, tett fulgt av Nordre Øyeren og Østensjøvannet.

temafiskedag 164

Norge har fått et fantastisk verktøy for både feltbiologene og forvaltningen som trenger kunnskap om hva som rører seg dere ute: artsobservasjoner.no

Her på våre egne nettsider har vi hentet ut observasjonene fra Fornebuhalvøya, slik at du kan følge med på det siste som våre ivrige feltpersoner har lagt ut.

frosk2 163